søk
english

Stråle- og laboratoriebygg, Bodø

Oppdragsgiver
Nordlandssykehuset HF

Areal
ca 6.500 m2

Status
Ferdigstilt 2006

I dette bygget samles alle sykehusets laboratoriefunksjoner samt sykehusets nye avdeling for stråleterapi.

Bygningsvolumet er utført i lys granitt med glass som spenner over to volumer i sort granitt. Det lyse volumet samler laboratoriefunksjonene i fire etasjer. Laboratoriene ligger over hverandre ut mot et stort felles glassfelt. Langs glassfeltet binder en intern, åpen trappeforbindelse alle laboratoriene sammen på tvers av de klassiske spesialitetene, patologi, mikrobiologi, klinisk kjemi og immunologi med blodbank.

Løsningen av laboratorieetasjene fremkom på bakgrunn av et ønske om å plassere arbeidsplassene ut mot lyset sammen med laboratorienes interne trafikkareal. Sikkerhetskabinetter og analysemaskiner kan da plasseres dypere inn i bygget mot kjernearealer for lager og service.lukk >>