søk
english

”Polonaise” nytt kulturhus, Bodø

Arkitekt
BGO og Medplan as arkitekter

Oppdragsgiver
Bodø kommune

Areal
ca 12500 m2 nybygg

Status
Bidrag i prekvalifisert arkitektkonkurranse om nytt kulturhus i Bodø 2008

To festkledte skikkelser marsjerer side om side, -over to kvartaler strekker de seg. De er på vei fra torget til kaia. ”Polonaise” er en feiring av kulturen.

I ”Polonaise” er det en overordnet intensjon å gjenopprette og forsterke Storgata som en tett urban og folkelig mellom torget i sentrum til kaia og sjøfronten.
Mot kaia åpner landskapsrommet seg mot havet. Denne svake dreiningen med sin fantastiske utsikt mot havet understrekes i linjeføringen i bibliotekbygget og i frontfasadenes avslutning parallelt med kaifronten. En naturlig skjermet plassdannelse for opphold mellom kulturhuset og sjøen dannes som følge av dette. 

”Polonaise” er ett kulturbygg over to kvartaler, og formmessig uttrykt som dette, -form- og volummessig todelt på langs av kvartalene.
Fasadene uttrykker en kontrast i åpne og lukkede funksjoner. De åpne er knyttet til gaten og byen. De lukkede gir rom for eventyret, de skjulte skatter og det imaginære.  Samtidig gis skjerming for konsentrasjon i fordypning, opplevelse og utøvelse.lukk >>