søk
english

Bok- og blueshus, Notodden

Arkitekt
BGO og Medplan  arkitekter

Oppdragsgiver
Notodden kommune

Areal
ca 4200 m2 nybygg

Type
Åpen internasjonal idekonkurranse 2010

Status
2. premie

"Blåmann”, Bok- og blueshus på Notodden
Notodden er Europas blueshovedstad. Kommunen ønsker et nytt signalbygg ved vannkanten – på deler av tomten etter Tinfos jernverk. Blueshuset skal inneholde blant annet scene, studio, museum, kafe og kulturskole i tillegg til Notodden Bibliotek.Ved forslaget Blåmann, forsøker vi å svare på kravet om stor grad av sambruk mellom funksjoner, nøkternhet pga stram økonomi og signaleffekten som ønskes.

Utdrag fra juryrapporten:

På et lite sted er det en utfordring å skape liv både på dagtid og kveldstid, hverdag og helg. I ”Blåmann” samles alle husets funksjoner omkring et stort åpent rom på bakkeplanet, med god kontakt til uteområdene. Dette bidrar til å skape et levende sted, et brukshus som synliggjør sine aktiviteter i og omkring huset særlig godt. Det sammensatte programmet for Bok og Blueshuset gir et stort er potensial for sambrukseffekter. Åpenheten og kontakten mellom funksjonene i ”Blåmann” bidrar til å utløse dette potensialet. Samtidig er åpenheten en stor utfordring i prosjektet, blant annet i forhold til publikumsflyt og kontroll. ”Blåmann ” har vektlagt energi og arealøkonomi i en kompakt form og gir dermed et godt svar på konkurransens målsetting om en nøktern kostnadsramme og et fremtidsrettet, miljøriktig bygg. Slektskap til industriarkitektur forankrer prosjektet til stedet og lokalhistorien. Dette er også med på å skape et røft brukshus med ”bluespreg”. Prosjektets renskårne og klare fasader med særegne elementer skaper samtidig et tydelig og fremtidsrettet signalbygg.

les mer på kommunens nettside
lukk >>