søk
english

Trondheim Torv

Arkitekt
BGO arkitekter

Oppdragsgiver
Trondheim kommune

Status
Hedrende omtale i åpen nordisk arkitektkonkurranse for utkastet Mytji lys 2004


Som midtpunkt i Trondheim, skal Torget være byens sentrale arena og gjenspeile byens særtrekk.

Beslutningen om å fjerne biltrafikk fra torget muliggjør å gjenopprette torget som et samlet plassrom. En omsluttende rand etableres for å understreke og definere dette plassrommet. Randen rommer alle installasjoner og bymøbler som muliggjør en variert bruk av Torget og defineres av materialbruken i dekket; sitteplasser, kunstnerisk utsmykning; skulpturer, blomsterflater, vannflater; vannskulpturer, lydinstallasjoner, lysinstallasjoner, overdekkede sitteplasser, digitale informasjonsskjermer, sykkelparkering, avfallsbokser, scenerigg o.a., toaletter, luke for mobil scene, filmvisning mm.

Radiære striper ut fra Olav Tryggvason-statuen fungerer som timemarkeringer i soluret. Der disse treffer den omsluttende randen står lysmaster med markante, høytsittende reflektorer. Lysmastene muliggjør en stor variasjon i lyssetting av Torget gjennom døgnet og året.  lukk >>