søk
english

Ny sentralarrest i Oslo

Arkitekt
BGO arkitekter AS

Oppdragsgiver
Statsbygg

Areal
ca 4000 m2 nybygg

Type
Begrenset prosjektkonkurranse 2003

Intensjonen med prosjektet ny sentralarrest i Oslo var å skape et bygg som skulle oppleves som vakkert og berikende i bybildet. Bygget skulle også fremstå - som Politihuset, Tinghuset og fengselet - som lesbart sett i forhold til sin funksjon som en av rettsetatens institusjoner.

Arresten er utformet som et lavt annlegg. Den er gitt en omsluttende form med særpreg gjennom individuell detaljering og matrerialbruk. 2. etasje er utformet som et åpent, gjennomskinnelig volum med glassvegger.lukk >>