søk
english

Landspítali Reykjavik, Island

Areal
ca 111.0000 m2 nybygg

Status
1. premie i begrenset plan- og designkonkurranse 2010
Under prosjektering

Ratio arkitekter vant i samarbeid med Efla hf., ASK arkitektar, Bjarni Snæbjørnsson arkitektar, Kanon arkitektar, Lagnatækni, Landark, Teiknistofan Trød og Norconsult konkurransen om Nytt Universitetssykehus i Reykjavik etter å ha blitt prekvalifisert til å delta i konkurranse med fire andre team.

Tomteområdet ligger i tilknytning til eksisterende universitetssykehus. Utbyggingen er delt i 2 byggetrinn på henholdsvis 75.0000 m2 og 36.0000 m2, totalt nybygg 111.0000 m2. 1.byggetrinn inneholder behandlingskjerne med akuttmottak, laboratorier, sengeposter og  pasienthotell samt høyskoletorg og undervisningsrom. 2.byggetrinn inneholder sengeposter og poliklinikker.

www.spital.islukk >>