søk
english

Formidlingssenter Tusenårsstaden Gulating

Arkitekt
Ratio Arkitekter as
Andreas Nypan Landskapsarkitektur

Oppdragsgiver

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Areal

1070 m2

Type

Åpen internasjonal plan- og designkonkurranse 2010


"Fivrel”, Formidlingssenter for tusenårsstaden Gulatinget

Tusenårsstaden ligger i en liten sidefjord til mektige Sognefjorden i Gulen kommune hvor man mener tinget trolig har vært. Formidlingssenteret er lagt i forbindelse med en etablert park og kulturarena med monumenter av Bård Breivik.
Senteret skal inneholde ei utstilling og informasjon om Gulatinget, men skal også fungere som et kulturbygg for nærområdet og for det årlige Håkonarspelet.

Bygget er formet som kontrast til de mykere formene i området – en stram flate som fungerer som tak over aktivitetene det skal huse. Taket har en knekk midt på som gir nødvendig høyde for utstillingen. Knekken deler bygget funksjonelt i to – det store, åpne rommet som inneholder formidling/forsamling og den lavere som inneholder vestibyle, administrasjon, fasiliteter til Håkonarspelet og tekniske rom.

Modell: Modellfabrikken as
Juryrapport Gulatinget.pdf >>lukk >>