søk
english

St. Olavs Hospital, Gastrosenteret

Arkitekt
Team St.Olav:

Medplan AS arkitekter
NSW arkitekter og planleggere
Arstad arkitekter

Oppdragsgiver
Helsebygg Midt-Norge

Areal
ca 28 000 m2 nybygg og 7000 m2 ombygging

Status
Ferdigstilt 2009

Nybygget inneholder senge- og behandlingsavdelinger for fagområdene Gastrologi og Hematologi.
Midtfløyen i senteret er totalrehabilitert og rommer i dag fagområdene Onkologi og Nefrologi.

Gastrosenteret er organisert som de øvrige nybyggene på St Olavs hospital med poliklinikker, billeddiagnostikk og operasjonsområder i 1 og 2.etasje, laboratorier og kontorer i 3.etasje og sengetun i de tre øverste etasjene. Bygget har totalt 187 sengeplasser. Bygget har smale bygningskropper i fløyer som danner gårdsrom. I fasadene mot gatene er det i hovedsak brukt lys tegl som kledning. Mot gårdsrommene er det store innslag av tre og metall og midtfløyen har fått ny fasadekledning i metall.

Foto: Helsebygg Midt-Norgelukk >>