søk
english

Nytt Universitetshospital, Nyt OUH, Odense, Danmark

Team:  
Konsortiet Healthby
Ratio arkitekter AS
Dissing+Weitling architecture AS 
Buro Happold Ltd. med underrådgivere 
Marianne Levinsen Landskab 

Oppdragsgiver:

Region Syddanmark 

Areal:

ca. 234.000 m2  

Status:

Prekvalifisert prosjektkonkurranse 2010  

Konkurransen omfattet planlegging av det nye universitetssykehus i Odense (Nyt OUH) med sammenkobling til eksisterende Syddansk Universitet med et nytt sunnhetsfaglig fakultet SUND. 

I et område karakterisert ved store landskabelige trekk med markant variation mellem skog og åpne jomfruelige landskapsflader er det nye hospital lagt inn som en urban struktur bygget rundt et hovedstrøk av plasser og torg, den såkalte livsnerve.Denne kobles til universitetet i nord og åpner seg mot hovedadkomstområdet i sør.

Landskapet trekkes inn på tvers av denne og gir varierende opplevelser til hovedstrøket.Livsnerven synliggjør universitetshospitalets fornemste oppgave:  
å ha fokus på et helbredende miljø i stimulerende rammer, et trekantsamarbeid omkring pasienten med behandling, forskning og undervisning.

Kliniske klynger organisert i identifiserbare volum er plassert langs hovedstrøket. Med ambulatorier, kaféer, butikker etc. på inngangsnivå intensiveres livsnervens funksjon gjennom anlegget. Klyngenes  innbyrdes relaterte pasientforløb er koblet til tværgående funksjoner på plan 2 og 3.  

Juryen uttalte at den foreslåtte løsning sannsynliggjorde ”…puls og liv i det fint komponerede hovedstrøg.”lukk >>