søk
english

Utbygging av Kolding Sykehus, Danmark

Team: 
Konsortiet Healthby 
Ratio arkitekter AS
Dissing+Weitling architecture AS
Buro Happold Ltd. med underrådgivere
Marianne Levinsen Landskab  

Oppdragsgiver: Region Syddanmark

Areal:
Ca. 33.000 m2  

Status:
Prekvalifisert prosjektkonkurranse 2010


Kolding Sygehus skal ombygges og utvides for i fremtiden å kunne ivareta funksjonen som akuttsykehus for Kolding og et opplandsområde på 300.000 innbyggere.
Oppgaven besto i å foreslå omplassering av eksisterende sengesområder, nytt felles akuttmottak FAM, samt oppgradering av inngangsforhold med publikumsfasiliteter.

Den nye hovedadkomsten med sitt spasiøse foyerområde skal være Kolding Sykehus` nye felles favnende ankomstareal. Området inneholder publikumsfunksjoner. Eksisterende hovedakse forsterkes med ”pusterom” og med kontakt til  natur og utearealer.

Nytt FAM med observasjonssenger knyttes til eksisterende operasjon og radiologi, og samles omkring en vertikal akuttakse direkte tilkoblet ny helikopterlandingsplass på taket.
Det foreslås et nytt kløverformet 10 etasjes sengetårn over inngangsfoyeren.

Løsningen er motivert ut fra ønsket om å trekke inn andre romlige kvaliteter i sengeområdene knyttet til lys og utsikt til naturen og byen omkring. Det legges også til rette for rasjonell behandling og overvåkning.

Sengetårnet vil bli sykehusets nye blikkfang og gi sykehuset en ny identitet i Kolding.

Fra juryrapporten:         
"Forslaget fremhæves for ideen om det tætte sengeafsnit, der med sine fællesarealer frem for gange signalerer hjem og nærvær."lukk >>