søk
english

Utbygging av Herlev Hospital, Danmark

Team:  
Konsortiet Healthby v/ 
Ratio arkitekter AS  
Dissing+Weitling architecture AS 
Buro Happold Ltd.
med underrådgivere 
Marianne Levinsen Landskab  
Ann Lislegaard, billedkunstner 

Oppdragsgiver:

Region Hovedstaden 

Areal:
Nybygg fase 1 61.800 m2
Alle nye byggefaser 91.300 m2  

Status:

Prekvalifisert prosjektkonkurranse 2010 

Herlev Hospital skal utbygges og omorganiseres for å kunne ivareta sin nye rolle som områdehospital for planleggings- og opptaksområde ”Midt” med 425.000 innbyggere.

Oppgaven besto i å vise forslag for nybygg fase 1, inneholdende felles akuttmottak (FAM) og Kvinne-barn senter (KBB), samt en helhetsplan som viser full utbygging med utvidelse av servicebygningen og kapellet, et nytt pasienthotell, nye konferansefasiliteter, kontorbygning, forskningsskole og kirke.  

FAM og KBB kobles direkte til eksisterende behandlingsbygg øst for sengetårnet. Den nye strukturen danner en ny hovedankomst, en ”portal” til det utbyggede Herlev Hospital. Ankomstplassen innrammes med sengetårn og auditorier som dominerende vegger på plassen. Utvidelsen danner likeledes vegg med en transparent toetasjes foaje. Den nye strukturen er utformet omkring 3 sentrale gårdhager som åpner opp for adgang til dagslys, luft og natur.  

FAM er plassert på plan 1 og 2, behandling og føde på plan 3 og 4 og sengerom på plan 5, 6 og 7.  Akuttaksen kobler akuttmottaket på plan 1 sammen med overliggende observasjonssenger, intensiv og operasjon. Det store landskapelige rom mot syd transformeres til et parkområde som via en kulturakse, et offentlig stisystem med opplevelsesrike uterom til glede for pasienter, personale og besøkende, binder Herlev by sammen med hospitalet.  

lukk >>