søk
english

Åsveien skole

Arkitekter
Ratio arkitekter as
Bjørbekk & Lindheim as

Oppdragsgiver
Trondheim kommune

Areal
10.500 m2

Type
Arkitektkonkurranse med prekvalifisering 2011

Skolebygget er plassert slik at det etableres gode solrike utearealer møt øst, sør og vest. Organiseringen gir muligheter for et tredelt terrassert landskap som korresponderer med byggets ulike inngangsnivåer.

Bygningen favner skolens uteareal, forskyvningene i bygningskroppen favner mer intime uterom og gir identitet til de ulike funksjonene og elevarealene. Elevbasene er fordelt på 4 tydelige bygningsvolumer, kuber, som trapper seg, med forskyvninger, i terrenget. Volumene er gruppert to og to, hhv for 1-4 klasse og 5-7 klasse og avdeling for barn med autisme. Bygningsformene og de innbyrdes forskyvningene, både i plan og høyder, gir tydelig identitet til elevenes basearealer - etablerer steder å høre til.lukk >>