søk
english

St.Olavs Hospital, Kunnskapssenteret

Arkitekt/Rågivende ingeniører - Team St.Olav:
Ratio arkitekter as (inkl PGL-funksjon)
Nordic Office of Architecture
COWI as

Oppdragsgiver

Helsebygg Midt-Norge

Areal
ca 18 000 m2  

Status

Ferdigstilt september 2013    

Kunnkapssenteret bygges mellom Gastrosenteret og Nevrosenteret og er siste sykehusbygg ved nye St. Olavs Hospital med ferdigstillelse høsten 2013.
Det blir et energigjerrig bygg for forskning, undervisning og pasientbehandling. Arealfordelingen mellom St. Olavs Hospital og NTNU er 50-50.

Kunnskapssenteret rommer sykehusets største auditorium (380 plasser), hovedbibliotek og lokaler for forskning og undervisning. Den kliniske delen omfatter arealer for hud- og infeksjonssykdommer, samt smertesenter.
En viktig del av senteret blir også "Kunnskapsportalen" i 1. etasje - universitetssykehusets lærings- og presentasjonssystem med teknologi i særklasse. Senteret får også et medisinsk museum.
Kunnskapssenteret blir bygd i fire fløyer: sørfløy med seks etasjer, vestfløy med fire etasjer, østfløy med tre etasjer og midfløy med én etasje.
Kunnskapssenterets fasade mot sør vender mot den sentrale sykehusplassen, Olav Kyrres plass. som er ferdig anlagt når senteret står klart.

Best på sykehusenergi.
Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital er landets første sykehusbygg med passivhusstandard. Energibehovet vil ligge rundt 45 prosent lavere enn myndighetskravet.
Senteret er derfor støttet av Enova med seks millioner kroner
Passivhusstandarden er oppnådd som resultat av et unikt samspill mellom byggherre (Helsebygg Midt-Norge), entreprenørene Veidekke og YIT, samt rådgivergruppa Team St. Olav.

Energisparing preger alle deler av planleggingsprosessen, og energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. Andre tiltak er differensiert lavenergibelysning, utvendig solavskjerming og behovsstyring av lys og luftmengder.

Etter Teknisk forskift (2007) skal et universitetssykehus holde seg under et årlig netto energibehov per kvadratmeter på 238 kWh/m2. Helsebygg vil imidlertid ned på 200, og etter de siste beregningene blir det ikke behov for mer enn 127 kWh/m2 i det nye senteret, altså mer enn 100 kWh/m2 under kravet fra myndighetene.

Priser
1. premie i INSIDE, The World Festival of Interior 2013, i kategorien Health. 

Credits
Foto: Synlig.no | Jiri Havran | Espen Grønli | Helsebygg Midt-Norge | Ratio  | Nordic lukk >>