søk
english

Nordlandssykehuset i Bodø

Oppdragsgiver
Nordlandssykehuset HF

Areal

Byggetrinn 1
Utført 2006: ca 8.000 m2 nybygg og 2000m2 ombygging
Byggetrinn 2:
Fase 1 utført 2012: 1500m2 nybygg og 1500m2 ombygging
Fase 2 utført 2016: ca 24.000 m2 nybygg/ ca 9.000 m2 rehabilitering
Fase 3 under oppføring: ca 4.000 m2 nybygg/ ca 22.000m2 rehabilitering
Totalt 72.000m2

Status

Ferdigstilt  2019-2020


Utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset Somatikk Bodø


Omfattende utbygging med store innslag av ny bygningsmasse mellom historiske sykehusbygg som alle totalrehabiliteres. Utbyggingen utføres i faser mens sykehuset er i drift.

Opprinnelig hovedbygg moderniseres og i dette inngår ny hovedinngang mot sør med ny forplass og tilliggende parkanlegg. Den markerte høyblokka mot nord fra 1960-tallet totalrehabiliteres, påbygges og får ny fasade i lys granitt som øvrige nybygg.

Nybyggene utgjør laboratoriebygget, et medisinsk sentralbygg og ny glassgate med underliggende kulvert. Glassgaten binder alle avsnitt sammen og ivaretar god kommunikasjon på tvers av aksen fra ny hovedinngang mot sør til den gamle inngangen mot nord. Denne vil fungere som ny personalinngang i framtiden.

Det er søkt å danne en helhet mellom nytt og gammelt. Nye funksjoner fyller ut mellom eksisterende bygg, og avdelinger flyttes for en bedre logistikk og moderne drift. De nye fasadene utføres med lys granitt og glass for å spille sammen med de gamle steinfasadene i de opprinnelige sykehusbyggene. lukk >>