søk
english

Nye Haraldsplass Sykehus, Bergen

Arkitekter:
Ratio arkitekter AS
Origo arkitekter AS  

Oppdragsgiver:
Stiftelsen Bergen Diakonissehjem  

Areal:

Ca. 16.000 m2  BTA  

Status:

Prekvalifisert plan- og designkonkurranse 2011  


Haraldsplass Diakonale Sykehus skal utvides med nytt sengebygg og parkeringshus på området foran det nåværende sykehus for i fremtiden å kunne ivareta funksjonen som lokalsykehus for deler av Bergen og omland på ca 130.000 innbyggere.

Haraldsplass Diakonale Sykehus har visjonen Kompetanse med hjertevarme.
Det nye sengebygget skal profilere Haraldsplass Diakonale sykehus som en moderene behandlingsinstitusjon som genrerer gode opplevelser, tilrettelagt for rasjonell drift. Løsningen skal gi forbedret funksjonalitet for hele sykehusanlegget.

Ny adkomst for hele sykehuset skal også etableres i forbindelse med utvidelsen.
Det nye adkomsttorget med sitt spasiøse foyerområde skal være Haraldsplass Diakonale  Sykehus` nye felles favnende ankomstareal. Området inneholder publikumsfunksjoner og knyttes til eksisterende inngang og utvendig parkområde.

Nytt sengebygg knyttes til eksisterende operasjon og radiologi, med hovedvekt på geriatrisk virksomhet og lindrende behandling for eldre med sammensatte lidelser. Sengepostene er utformet som 4 hus; ett hus for hvert sengetun. Løsningen er motivert ut fra ønsket om å trekke inn andre romlige kvaliteter i sengeområdene knyttet til lys og utsikt til naturen og byen omkring. Det legges også til rette for et trygt og oversiktlig behandlingsmiljø.  

Fra juryrapporten:        
"Romlig har denne planen en rekke fine kvaliteter. Tunløsningen er tatt helt ut og gjort til individuelle konsentrerte og gode avdelinger. Her vil det være godt å være pasient."
lukk >>