søk
english

Passivhus Talgje

Arkitekt
Ratio Arkitekter AS

Oppdragsgiver

Privat

Areal
234 m2 BRA

Status
Ferdigstilt 2013

Eneboligen ligger på øya Talgje i Ryfylke og er helårsbolig for et voksent par. Tomten ligger i strandsonen og er orientert mot sørøst og har vidt utsyn mot Ryfylke. Huset er prosjektert etter passivhusstandard NS 3700 og bygget av massivtre med utvendige påforingselementer. Huset er pilotbygg nr 2 i Ratios "massivpassiv"-serie.

Massivpassiv
Ratio Arkitekter ferdigstilte i 2009 Oslos første passivhus, passivhuset i Ladeveien (også omtalt som villa Stoknes). Dette huset var oppført i prefabrikert massivtre, men en stor andel av arbeidet måtte likevel utføres på byggeplassen; isolering, lufttetting, kledning, taktekking og alt innvendig arbeid. På bakgrunn av dette satte Ratio i gang et prosjekt med tanke på å utvikle et byggesystem der større del av arbeidet kunne utføres på fabrikk og dermed ytterligere redusert byggetid.

Massivtrekonstruksjon
Huset bygger på lærdommene fra Ladeveien og kritiske detaljer som vindusinnsetting, svilldetaljer og lignende er videreført. Massivtreelementene er videreutviklet sammen med Norsk Massivtre AS med tanke på å redusere antall varianter og å forenkle bæresystemet. Massivtreet ble montert i løpet av 5 dager. Veggelementene er 88 mm tykke og består av 3 bord i bredden, skrudd fra baksiden uten bruk av lim. Materialet er kortreist gran fra Valdres. Etasjeskiller er laget av kantstilte bord på 145 mm. Det er en bærelinje under møne i form av to limtrebjelker. Det er brukt minimalt med stål. Bygget ble oppført under telt for å unngå fukt i treet og for ikke å ha behov for å sette på byggtørker.

Påforingselementer

Det nye på dette huset er at hele veggsnittet består av to prefabrikerte elementer. Innvendig er det bærende massivtreet, utenpå dette skrues det vi har kalt "påforingselementer". Dette er ingen ny oppfinnelse, det har bl a blitt brukt til å rehabilitere betongbygg, men har (så vidt vi vet) ikke blitt brukt på massivtre før. Påforingselementene består av en ramme av iso3-stendere og stendere med c/c 800 mm . Iso3 har dimensjon 300 i vegg og 350 i tak. Elementene er isolert med trefiberisolasjon og har en trefiberplate som vender inn mot massivtreet og fungerer som dampbrems. Ytterst er det en vindtettplate og vindtettingsduk, stående lekter og liggende kledning ( krysslekting og stående kledning på mindre partier). Kledningen er behandlet to strøk, sisten strøk må gjøres på stedet for å dekke over maskinspikerhull. Elementene "henger" på massivtreet og er ikke bærende, dette letter tettedetaljer rundt svill. Elementene er opp til 9x3 meter store og veier i overkant av ett tonn. Elementene er produsert av Duplo Element AS i Stavanger. Videreutvikling Prosjektering av pilotbygg nr 3 i Ratios "massivpassiv"-serie er i gang. På det neste prosjektet vil vi undersøke om det er mulig å redusere byggetiden ytterligere ved å sende massivtreelementer til fabrikken som produserer ytterveggselementene for å montere de sammen der. Da vil man få en enkelt montasje på byggeplass og enda hurtigere lukking av huset.

Energitiltak

Huset oppfyller kriteriene for passivhus etter NS 3700. Huset har vakumsolfanger på 16m2 orientert mot sør med en vertikal vinkel på 68 grader. Varmevannet bidrar til romoppvarming gjennom vannbåren vame på gulv med flis (vindfang og våtrom).Vinduer er levert av Nordan og har en gjennomsnittlig u-verdi på 0,75. Vinduene er aluminiumsbeslått utvendig for å lette vedlikehold. Grunnmurssystemet er fra Jackon. Vindtettingsprodukter er fra Isola.

Materialbruk
I dette prosjektet har det vært fokus på å bruke sunne materialer. Denne byggemetoden er en relativt dampåpen konstruksjon og utnytter treets varmekapasitet og fuktregulerende egenskaper. Dekkene er eksponert på undersiden (med et installasjonssjikt over) og utnytter dermed sin kapasitet bedre. Siden hele ytterveggens snitt består av tre (massivtre, trefiberfiberplate, trestender, trefiberisolasjon, trekledning) oppnår man en homogen vegg som vil bevege seg likt med svingninger i temperatur og fukt. Massivtreets innerside er "ferdig", dvs den trengs ikke å kles inn. I dette prosjektet er det innerste av det tre bordene i elementet byttet fra gran til osp i halve huset. Dette er selvsagt fordyrende, men gir en flott og kvistfri overflate. Ospen skal behandles med olje med hvitpigment for å hindre gulning. Delene som er i gran skal behandles med en noe mer dekkende olje eller diffusjonsåpen maling. Dette for å beholde treets fuktregulerende egenskaper. I huset ligger 28 mm heltregulv, fliser ved innganger og våtrom. Innervegger er "vanlige" lettvegger med trestendere kledd med trepanel av osp og noe gips.

Universell utforming

Bygget er tilgjengelig i begge etasjer, nederste nivå er tilgjengelig via utvendig rampe. Det er ikke soverom på nederste nivå. Dersom det er behov for full tilgjengelighet kan man enkelt flytte kjøkken til 2. etg.lukk >>