søk
english

Utvidelse Universitetet i Tromsø

Oppdragsgiver
Statsbygg

Areal
Ca. 20.000 m2

Status

Åpnet august 2018

I Bygg for medisin- og helsefag (MH) samlokaliseres alle medisin- og helsefagene ved det Helsevitenskapelige Fakultet ved Universitetet i Tromsø.

MH2 består av nybygg på ca. 18 000 m2, som er koblet til eksisterende universitetsanlegg og eksisterende funksjoner. Nybygget inneholder spesialrom som ulike typer auditorier, seminar- og kollokvierom. I tillegg forskjellige  laboratoriefunksjoner og avdeling for komparativ medisin med oppstalling, overvåkning og operasjonsstuer.
Prosjektet omfatter også ombygging av bl.a. spesialområder som anatomisk avdeling med disseksjonssal og oppbevaring av legemer, i tillegg til ulike undervisningsrom.

Som eksisterende bygg, er nybygget delt i en undervisningsfløy og en laboratoriefløy.  I undervisningsfløyen er det grupperom,  seminarrom og mikroskopisaler. Tilknyttet vestibylearealene ligger to auditorier og  fellesfunksjoner som servicetorg, kaffebar og pause-/kollokviearealer.
Laboratoriefløyen har forskjellige typer forskningslaboratorier, inkludert Rettsgenetisk senter med trykksatte spesialrom. Videre er det etablert Biobank i samarbeid med Universitetssykehuset i Tromsø.
Nybygget er tilpasset det bratte terrenget, og er forbundet med de respektive etasjer i eksisterende bygg på alle plan.

Hovedmaterialene i eksteriøret er tegl, tre, glass og metall. Valget av tegl knytter seg til ønsket om tilhørighet til den eksisterende bygningsmassen ved UiT. Videre er tegl  et robust, vedlikeholdsfritt materiale. De tilliggende, lavere volumene har kledning i tre, for å bryte opp volumene. I teglkledningen er standardvindu lagt i dype nisjer, mens vinduene i trefasaden er trukket ut i fasadelivet for å gi fasadene et lettere uttrykk enn teglfasadene.lukk >>