søk
english

Grieghallen

Arkitekt
Ratio arkitekter as 
Origo Arkitektgruppe as

Oppdragsgiver
Grieghallen as

Areal
14 000 m2

Status
Fornyelsesprosjekt Grieghallen 2013-2015

Grieghallen sto ferdig i 1978 og er et ikonisk monumentalbygg uløselig knyttet til Bergen og ikke minst de årlige festspillene. Bygget står som et av de fineste eksemplene på brutalisme, arkitektur fra 50-70-tallet med vekt på ubehandlet betong og klart adskilte arkitektoniske elementer med utstrakt bruk av naturmaterialer.
 
I løpet av sommeren 2013 og 2014 er det gjort omfattende rehabiliteringer av husets hovedsal Griegsalen med tilliggende publikumsområder. Gjenstående arbeider med biscenen Peer Gynt-salen skjer sommeren 2015.

Arbeidene er utført i dialog med fylkeskonservator for å ivareta arkitekturhistoriske kvaliteter. Byggets kraftfulle arkitektur kjennetegnes av nøkternhet og entydighet gjennom alle ledd fra betongkonstruksjoner og den karakteristiske korténstål-fasaden ned til materialer og farger i overflater og innredninger. Etter nesten 40 års levealder bar bygningen preg av til dels stor slitasje på inventar, himlinger, gulv og fasader. Der det har vært nødvendig å ruste opp eller skifte ut bygningskomponenter er det lagt vekt på å gjøre forsiktige inngrep som fortolkninger av byggets opprinnelige formspråk.
 
I sammenheng med oppgraderingene er det gjort grep for å forenkle logistikken i bygget, med justeringer av planløsningen i Griegsalens amfi samt relokalisering av sceneinngang og resepsjon.

Credits
Foto nytt interiør: Helge Skodvin
Foto av bygning før rehabilitering: Grieghallen / Trygve Schønfelder

Linker
http://grieghallen.no/
lukk >>