søk
english

Nytt Hospital Hvidovre, Danmark

Team
Ratio Arkitekter as
Karlsson arkitekter aps
NIRAS A/S

Oppdragsgiver
Region Hovedstaden 

Areal
Nybygg 30 500m2; ny hovedinngang, akuttmottak m/akuttsengeposter , neonatal, kardiologi, obstetrik, barneavdeling m.m.
Helhetsplan som viser ytterligere nybygg på 106 000 m2

Status:

Uoffisiell 2. plass i prekvalifisert plan- og designkonkurranse 2013

Prosjektet omfatter utvidelse av Hvidovre Hospital med ca 30.000 m2 BTA, samt overordede planer for ytterligere utvidelser med 100.000 m2. Sykehuset er organisert som en enkel bygningskropp som omkranser flere atrier av ulik størrelse, og med den nye inngangshallen som et sentralt rom, åpent gjennom alle de tre hovedetasjene. Poliklinikker (ambulatorier) og sengeposter ligger med inngang fra hallens omsluttende gallerier.  Gårdshager, atrier og inntrukne hager  på de ulike etasjene  gir romlig variasjon og overraskende utsyn fra pasient- og personaleområdene. Det er lagt vekt på dagslyset som en helende faktor i pasientomsorgen.

Første etasje rommer felles akuttmottak med tilhørende sengepost, samt ny neonatalavdeling. Barneavdeling, kardiologi og obstetrikk md tilhørende ambulatorier ligger fordelt på de øvrige etasjene; barneavdelingen med tilgang til store lekearealer på takflatene. Robust bygningskropp og elastiske planløsninger legger til rette for endringsmuligheter over tid. Fasadeutformingen utnytter moderne glassteknologi til gode miljøløsninger og gir et fasadeuttrykk som formidler et lyst og innbydende moderne sykehus.

Blant i alt 7 forslag ble vårt prosjekt tildelt en uoffisiell 2. plass.
Juryen uttaler bl.a.: "Forslagets mange gode funktionelle disponeringer, skalamæssige balancer og det grundlæggende set arkitektonisk respektfulde og humanistiske anslag har klart placeret det i den øverste ende i opløbet".
lukk >>