søk
english

Brønnøysundregistrene

Oppdragsgiver
Statsbygg

Areal
Ca. 17 200 m2 nybygg

Status
Forprosjekt levert november 2015 - ikke realisert.
RATIO vant ny konkurranse for prosjektet i 2017.
 
RATIO vant i 2013 i gruppe med Romlaboratoriet, COWI og BIM-Consult en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt kontorbygg for Brønnøysundregistrene for Statsbygg .


Brønnøysundregistrene skal få et nytt, moderne og funksjonelt kontorbygg i sentrum av Brønnøysund. Oppdraget omfatter bygging av ca. 17 200 kvadratmeter nybygg dimensjonert for 630 ansatte. Prosjektets utfordring er innarbeiding av et stort volum på et lite sted som Brønnøysund. Arbeidstittel for prosjektutviklingen har vært HIMMEL og HAV.

Prosjektet legger til grunn høye miljømål med krav til energieffektive løsninger, god  materialbruk og avfallshåndtering.

Byggene er prosjektert ved bruk av BIM. Dette vil følges opp i videre prosjektgjennomføringen og for driftfase.

Credits
Foto: Ratio arkitekter as
Flyfoto: OpenStreetMaplukk >>