søk
english

Folkets Hus, Trondheim

1 premie i begrenset plan- og designkonkurranse, 2012.

Oppdragsgiver:
Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon, AØF.

Areal:
Ca 20.000 m2.

Ombygging av Folkets Hus 

RATIO vant i 2012 begrenset plan- og designkonkurranse for ombygging og påbygging av Folkets Hus i Trondheim. Folkets Hus består at et helt kvartal sentralt i Midtbyen. Bygget ble finansiert av innsamlede midler fra de fagorganiserte og var, da det det ble reist i 1939, byens største forretningsbygg. På 1960-tallet ble det bygget en utvidelse mot Cicignons Plass (Lilletorvet).

Folkets Hus rommer foruten kontorer for fag- og arbeiderbevegelsen og andre leietakere, Nova kinosenter, Teater Avant Garden, Nova hotell og konferansesenter og  Olavs Pub og Spiseri. Konkurransen hadde til hensikt å strukturere byggets ulike funksjoner og legge til rette for en framtidig utvikling av komplekset, blant annet med påbygg for et større konferansesenter.

I RATIOs forslag SUPERNOVA er kinoens inngang flyttet tilbake til «Novahjørnet» mellom Olav Tryggvasons gate og Krambugata, mens hotellet, konferansesenteret og øvrige kulturfunksjoner får inngang fra Lilletorget. En stor, innvendig hall strekker seg gjennom etasjene og etablerer et nytt, offentlig rettet rom for tilfeldige møter og arrangerte aktiviteter. Mens 1939-bygget får et mer rendyrket, tilbakeført funksjonalistisk uttrykk, defineres kultur- og konferansedelen med et eget, metalltekket volum for påbygget som trekkes ned mot Lilletorget.

Gjennom vinnerprosjektet er vi engasjert av AØF i en rammeavtale for løpende ombyggings- og oppgraderingsprosjekter i bygget, innenfor en helhetlig plan for en framtidsrettet løsning. Pr 2015 foregår det ombygging av Nova kinosenter, av kontorarealer i 2.og 5. etasje, nytt inngangsparti for kontorfunksjonene - og det arbeides med planer for hotell og konferansedelen.lukk >>